I september 2014 har Piteå Ridklubbs tävlingssektion tagit beslut att upprätta en Dressyrkommitté som kan verka för en positiv utveckling inom dressyrsporten inom Piteå Ridklubb. Tanken bakom kommittén är att göra dressyren attraktivare inom ridklubben, öppna medlemmarnas ögon för dressyren och på lång sikt höja antalet utövare. Hoppningen har under ett antal år varit mycket framgångsrika och ökat intresset för grenen markant. Tävlingssektionens mål med upprättandet av en dressyrkommitté är att skapa gemenskap och samhörighet mellan klubbmedlemmarna inom dressyrgrenen, skapa evenemang och träningsmöjligheter liknande hoppningens upplägg för att öka deltagandet i träning och tävling. Förhoppningen är att inom en femårsperiod kunna ha lag i alla divisioner samt ett renodlat Piteå Ridklubb lag i Lag SM.