Mål och strategier 2016:

 • Vi ska arrangera tävlingar som är uppskattade hos våra ekipage, besökande ekipage, publik, funktionärer och föreningens medlemmar.
 • Vi ska erbjuda våra ekipage kompletterande aktiviteter utöver ridningen, som kan stärka och utveckla ridningen samt öka gemenskapen i föreningen.
 • Vi ska kontinuerligt samarbeta tillsammans med press och media för att synliggöra våra tävlingsekipage och ridsporten.
 • Vi ska i tävlingsverksamheten göra en budget med minst 3% i vinst av tävlingssektionens omsättning, detta för att bygga eget kapital och möjliggöra framtida investeringar.
 • Vi ska ha kontinuerlig kontroll av måluppfyllelse vid varje tävlingssektionsmöte, där det avsätts tid för att gå igenom måldokument och aktivitetslista.
 • Beslut som fattas inom tävlingssektionen ska grundas i föreningens värdegrund.

PRK´s värdegrund

 • Kvalité

Vi strävar efter hög kvalité i hela vår verksamhet och utvecklar kontinuerligt vår kunskap för att förmedla den vidare.

 • Framtid

Vår förening ska präglas av lyhördhet, nytänkande, nyfikenhet och vilja till utveckling. Vi ska verka för att inspirera våra medlemmar och omvärlden inom ridsporten.

 • Trygg och säker

Innebär att vi värnar om och tar ansvar för våra hästar, personal, medlemmar, ekonomi och anläggning. God ordning leder till hög säkerhet och kvalité.

 • Frisk och sund

Vi tar ställning mot alla droger. Vi vill uppmuntra till god hälsa och fysisk aktivitet. Vi arbetar för att våra hästar ska vara friska och glada.

 • Delaktighet och demokrati

Vi ska vara en demokratisk förening där medlemmarna ska bemöta varandra med respekt. Tillsammans skapar vi medlemsengagemang, ansvar och delaktighet.

 • Glädje och gemenskap

Vi vill förmedla mycket glädje och gemenskap så att alla känner sig välkomna.

 • Samarbete

Vi vill samarbeta med andra föreningar och övriga samhället för att stärka vår roll och bidra till utvecklingen av samhället.
Det är även viktigt att vi har samverkan med andra ridklubbar både lokalt och regionalt för att främja positiv utveckling för ridsporten.

 • Hästen

– Hästens välbefinnande kommer alltid i första hand.
– Alla som på ett eller annat sätt har hand om hästar ska agera på ett sådant sätt att hästen skyddas mot skada och inte far illa vid träning och tävling.
– Ingen häst får tränas eller tävlas med metoder som skadar eller skrämmer hästen.
– Hästen ska tränas och tävlas i enlighet med utbildningsnivå och förmåga.
– Hästar får inte medicineras eller på andra sätt påverkas i syfte att förbättra prestationsförmågan, eller för att dölja skador.
– Hästen ska vara frisk, i god kondition och väl förberedd för tävlings och träningstillfället.
– Sportutövarnas förhållningssätt gentemot hästen ska präglas av kunskap och respekt.
– Det är utövarnas ansvar att kontinuerligt utbilda sig själva och sina hästar.