Mål och strategier 2016 :
 • Vi ska öka gruppgemenskapen och sammanhållningen i ridgrupperna
  Vi ska ha en tävling i grupperna i kadriljridning, där första pris är en gratis lektion för hela gruppen i valfri genre. De som vill får även ett bidrag till utsmyckning.. Fortsätta med trygg i stallet på teorin.
 • Minst 50 % av våra ridelever ska delta i en extraaktivitet, vi ska genomföra 6 st extraaktiviteter under året ( förutom klubbtävlingar)
  Anordna kurser/cirklar i Grönt kort, säkerhet, hästkunskap, föreläsningar, clinic, ridläger, tolkning, WE prova på, klubbtävlingar, extralektioner m.m. Söka bidrag för att genomföra något för alla medlemmar på olika nivåer.
 • Vi ska öka stallhänget och känslan för hästen, samt jobba med integration
  Söka pengar för att ha en vuxen i stallet som kan ordna aktiviteter, anordna pysseldagar, ta in hästar när det är träning för att sköta. Söka för en ridgrupp från SFI.
 • Vi ska öka intresset för de teoretiska bitarna med hästar och ridning
  Anordna en teorivecka med intressanta clinics och föreläsningar, där alla ridelever kan gå på två lektioner var. På prov på våren och om det slår väl ut även till hösten.
 • Vi ska vara godkända och få vår skylt från ridsportförbundet
  Vi ska ordna med nödbelysning i ridhuset
 • Vi ska se över och förbättra arbetsmiljön, samt höja kvalitén i det dagliga arbetet
  Genom att göra en personalhandbok enligt ”morgondagens hästjobb”( från Ridsportförbundet ). Göra internkontroller, personalintervjuer samt se över rutiner och checklistor. Göra en servicegenomgång i driften.
 • Bibehålla bra standard i häst och ridutbildningen, ( Medelvärde 4,3  i enkät på frågan, vad tycker du om vår häst och ridutbildning ?  )
  Se över de färdiga lektionsplaneringarna och teorimaterialet, ändra i dem efter hur märkesproven är utformade. Påverka ridsportförbundet att göra mallar för teorimaterial i hästkunskap och ridning som följer märkena. Utvärdera den nya planeringen för termin 1 barn, och göra den klar. Marie ta instruktörsexamen. Interna instruktörslektioner 1 gång per månad, där vi instruktörer turas om att ha lektion. Feedback. Göra ny pärm för bra övningar som vi haft på lektion. Instruktörsträff 1 g per termin.