Mål och strategier 2016 :
 • Alla i styrelse och sektionsledningar ska vara utbildade för sitt uppdrag
  Obligatorisk styrelseutbildning, vi ska göra en manual för föreningen vad gäller beslut/organisation/ansvar, aktiviteter. Basutbildning genom ridsportförbundet- styrelse. US gå ULK.
 • Alla beslut som fattas i hela föreningen ska grundas i vår värdegrund 
  Sila alla beslut genom våra värdegrunder, om något beslut strider mot dessa ska det inte fattas.
 • Vi ska ha en kontinuerlig kontroll av måluppfyllelse
  Vid varje styrelsemöte huvudstyrelse och sektionsmöte, ska det avsättas tid för att gå igenom måldokumenten/aktivitetslista för sektionen /  huvudstyrelsen. Samt att alla sektioner tar fram måldokument, koppla dem till budget.
 • Vi ska ha ett bra underlag utomhus och inomhus för tävling, skogsridning och träning
  Vi ska ordna med bevattningen på utebanorna så att vi kan hålla banorna bättre med mindre arbetsinsats och till en lägre kostnad. Ordna till slingan med medel från kommunen. Åtgärda ridhuset, bärlagret. Påverka kommunen att ta bort avloppsavgiften på det vatten som ej går ut i avloppet. Mäta.
 • Vi ska öka sponsringen, och underlätta för mindre sponsring samt ta hand om sponsorerna
  Ta fram ett paket, gå ut med punktsponsring dela ut till elever. Ha en Cederdag i samband med hopptävling – Cederhoppet. Hemsidan ordna med loggor.
 • Vi ska uppmärksamma tidigare ridelever som lyckats i ridsporten
  Göra wall of fame både på hemsida och IRL
 • Vi ska anordna en större clinic med känd tränare ( önskan Sylve S )
  Personal, styrelse och TS i samarbete