Målsättningar – 2016
Organisatoriska mål Metod Tidsplan Ansvarig
Att göra elevanpassade målsättningar. De som kan skall rida i avvägda grupper för sin sociala träning och de som behöver enskild träning skall kunna få detta för att på detta sätt få största utbytet av sin ridning. 2016 Annakari Karlsson
Varje ryttare dokumenteras och följs upp. Genom regelbundna utvärderingar i samråd med elever, assistenter eller föräldrar. 2016 Annakari Karlsson
Erbjuda två sommar ridläger. Ett där vi riktar oss till erfarna ryttare och ett där mindre erfarna får möjlighet att   umgås tillsammans och med hästarna. 2016 Annakari Karlsson
Arrangera ett 30 års jubileum med namnbyte på sektionen. Vi bjuder in elever med familjer, sponsorer, Kommunpolitiker  till en dag tillsammans med mat och aktiviteter  5 juni 2016 Styrelsen och Annakari Karlsson
Arrangera/delta i tävlingar för ryttare med funktionsnedsättning. Vi arrangerar en dressyrtävling och bjuder in närliggande klubbar September

2016

Styrelsen och Annakari Karlsson
Hålla en utbildning för intresserade Genom att anlita en intressant föreläsare hoppas vi kunna locka även utomstående instruktörer att delta. 2016 Annakari Karlsson