* LARMA 112-   Vid brådskande vård, polis, brand
Mindre brådskande ärende- Piteå älvdals sjukhus 0911-750 00
Polis 0911-114 14

* KONTAKTA FÖRÄLDER, ANHÖRIG.
Gå in i datorn

* KONTAKTA SÄKERHETSANSVARIG
INSTRUKTÖR- Ewa Fabricius 070-3743994

* KONTAKTA KRISGRUPPEN
Kontaktperson- Ewa Fabricius  070-3743994

* KONTAKTA SÄKERHETSANSVARIG
I DISTRIKTET- Eiie Mikaelsson 070-663 95 06

* KONTAKTA SÄKERHETSANSVARIG
PÅ SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET ( Allvarlig olycka)

– Lotta Amnestål (informatör SvRF) 0220-456 00 070-9795635

Mail lotta.amnestal@ridsport.se

I andra hand : Göran Dalin 070-5471084

Mail : goran.dalin@slu.se

* VID ALLVARLIG OLYCKA KONTAKTAS
POSOM-GRUPPEN- Denna kontaktas av räddnings-
tjänsten vid behov och är inget som ridskolan ska göra själva.