Om någonting akut händer under kvällarna på PRK gällande häst eller anläggning så ska ni ringa oss på jourtelefonen

Tel: 076-7621683