Introduktionsplan:

Nyanställda även praktikanter och sommarjobbare

 • Välkomnade av ansvarig
 • Genomgång av det praktiska
 • Arbetstider – raster – lämplig klädsel
 • Köksförutsättningar
 • Omklädningsrum, toalett
 • Telefonnummer vid sjukdom
 • Pappersexercis t ex anst. bevis, närvarorapport
 • Rundtur av anläggningen t ex toalett, lunchrum omklädningsrum mm
 • Gå igenom säkerheten
 • Ansvarig checkar av senare under dagen.
 • Om något inte fungerar – vem ska hon/han vända sig till.
 • Denna introduktion bör ske för den nya anställda ett par dagar i förväg, och för praktikanten samma dag.