Policy för uthyrning av lokal samt övernattning.

  • Vid bokning av anläggning ska ridskolechef kontaktas i god tid före hyrestillfället
  • Kontrakt skrivs när nycklar och information lämnas
  • Vid övernattning i lokalerna måste antal personer som ska sova över anges till jourtelefonen senast 3 dagar innan övernattningen
  • Den som har jourtelefonen meddelar brandkåren om detta samt ordnar att det larmas av och på
  • Lokalerna ska städas efter övernattning/hyrning
  • Det ska finnas en ansvarig som är över 18 år vid övernattning, denna ska tillse att inte obehöriga kommer in samt att det är drogfritt