Manual när brandlarmet går 

  1. Utrym lokalerna, tillse att alla går ut. Vid ridlektion/ridning i ridhuset, avsittning och led ut hästarna. Samling på dressyrbanan under ledning av instruktören, om sådan finnes. Vänta på klartecken från personal eller räddningstjänsten.  Utan häst samling vid samlingsskylt vid tallarna.

Personal

  1. Se på displayen var larmet gått. Se hus 01= ridhusbyggnaden 02=servicestallet 03=gäststallet (Se kartan var däckaren är som larmat.)
  2. Gå till däckaren som larmat. Den ska då lösa med en röd markering. Kolla så att det inte brinner.
  3. Invänta brandkåren. Vid brand Rädda – larma – släck.