I vår förening ska vi arbeta systematiskt med brandskyddet och därför ska vi ha :

  • Ett aktivt ledarskap för brandskyddarbete
  • En brandskyddsorganisation
  • Planerad utbildning
  • Brandskyddsregler
  • En brandskyddsbeskrivning
  • Drift- och underhållsinstruktioner
  • Kontrollsystem för brandsäkerheten
  • Uppföljningsrutiner för brandskyddsarbete