Vi anordnar grönt kort kurs den 21-22 november. Anmäl till kansliet@prk.nu.

Plats meddelas senare, det blir troligen på Hällans hästcenter. Tid mellan 9-15 lördag och söndag

Kostnad : Medlem 1000 kr ej medlem 1300 kr då ingår litteratur inkl webbaserad utbildning, fika, grönt kort. Vi fakturerar i förväg och fakturan ska vara betald innan kurstillfället.

Minst 6 deltagare, max 14 st.

Från det år ryttaren/kusken fyller 14 år är det obligatoriskt att ha ett eget Grönt kort för att få tävla.
Från det år ryttaren fyller 13 år får ryttaren gå kursen själv.
Barn som är 12 år och yngre får delta tillsammans med en förälder/målsman, eller annan myndig person som följer med och ansvarar för barnet och dess handlingar under tävling. Målsman/annan vuxen skall delta i kursen och ta Grönt Kort. Uppsuttna krav gäller dock inte målsman, det är ryttarens ridkunskap som skall intygas.