Nu är det dags att lösa terminskort för HT 2019. Vi kommer att fakturera de som hade kort i höstas och de som anmält att de vill ha kort i vår. Vill du ha terminskort maila kansliet@prk.nu. Ni kan även lösa för enstaka gång. Enstaka gånger swishas avgiften i förväg till 1230482315. Kvitto på telefonen uppvisas vid anmodan.

Terminskort medlem 1100 kr

Terminskort ej medlem 1400 kr

Avgifter banor enstaka gång :

Medlem   100 kr

Ej medlem 150 kr

Avgift i samband med kurs arrangerad av PRK

Medlem   70 kr

Ej medlem  100 kr

Terminskortet gäller för alla banor, samt hindermaterial 1/7-31/12