MÅL för Ungdomssektionen på PRK, 2016.

  • Vi vill få en bättre stämning och gemenskap bland ungdomarna inom klubben.
  • Vi vill se till att ALLA förstår att de som är mellan 6-26 år är med i ungdomssektionen.
  • US-styrelsen ska börja “Bjuda till” mer på aktiviteterna och visa mer engagemang med barnen.
  • US-styrelsen strävar efter att bli tydligare.
  • Vi ska vara noggrann med att beräkna hur mycket mat som ska köpas inför aktiviteter.
  • Vi strävar efter att ha minst 10 aktiviteter/år.
  • Vi ska se till att information om aktiviteterna kommer upp tidigare och tydligare.
  • Vi vill inte gå back utan strävar efter positiva ekonomiska resultat i år.
  • Miljön på våra aktiviteter ska vara trevlig.