Vi behöver förslag till styrelseledamöter. Främst till tävlingssektionen där flera styrelsen har aviserat att de slutar. Vi behöver ordförande, kassör, samt ledamöter. Tävlingssektionens uppgift är främst att anordna tävlingar. Maila förslag till kansliet@prk.nu .